Zamestnanci

 

Zamestnanci CPaP

   
Mgr. Oľga Meždejová špeciálna pedagogička, riaditeľka CPaP
olga.mezdejova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Eva Bilecová špeciálna pedagogička eva.bilecova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Jaroslava Mervová psychologička jaroslava.mervova@cpppap-humenne.sk
PhDr. Svetlana Kozmonová psychologička svetlana.kozmonova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Valentína Lučkaničová psychologička valentina.luckanicova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Pastiriková psychologička olga.pastirikova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Andrea Tovarňaková psychologička andrea.tovarnakova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Lucia Bučková psychologička lucia.buckova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Mariana Čukalovská sociálna pedagogička mariana.cukalovska@cpppap-humenne.sk
Mgr. Iveta Kovaľová sociálna pracovníčka iveta.kovalova@cpppap-humenne.sk
p. Renáta Siváková hospodársko-ekonomická pracovníčka renata.sivakova@cpppap-humenne.sk