2022

Zmluvy 2022

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1 CPPPaP Kolektívna zmluva  - CPPPPaP  01.01.2022  31.12.2022 Kolektívna zmluva
2 Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 1166,40 CPPPPaP 30.03.2022

30.03.2024

Dodatok k zmluve

 

Faktúry 2022

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 03.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 36,00
2 03.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX na 01-03/2022 2397,60
3 03.01.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 12/2021 3,32
4 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 12/2021, Internet: 01/2022  49,52
5 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.21 - 7.1.22  38,99
6 03.01.2022 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2022  66,00
7 03.01.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2022  1676,00
8 01.02.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2022 228,00
9 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 36,00
10 02.02.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2022 372,00
11 03.02.2022 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2022 216,00
12 04.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:1/2022, Internet: 2/2022 49,18
13 09.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.1.2022-7.2.2022 38,00
14 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2022 3,32
15 14.02.2022 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Vzdelávanie detí sporuchami učenia - č.3 43,96
16 22.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 3-4/2022 1438,56
17 01.03.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2022 228,00
18 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 36,00
19 02.03.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2022 372,00
20 04.03.2022 V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti r.2022 10,00
21 04.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:02/2022, Internet: 03/2022 49,28
22 07.03.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 02/2022 3,32
23 10.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.2.22 - 7.3.22 38,00