Verejné obstáravanie

 

 

-- archív --

 

Stravovacie služby - stravné poukážky

Druh zakázky: služba

Zakázka s nízkou hodnotou

Výzva na stiahnutie, návrh ceny, formulár ponuky

 

Poskytovanie upratovacích služieb

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh zmluvy

 

Stravovacie služby - stravné poukážky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh ceny, formulár ponuky.

 

 

Stravovacie služby - stravné poukážky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh ceny, formulár ponuky.

 

 

Služby správcu počítačov a sieti

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh ceny.