Pre rodičov predškolákov

Milí rodičia predškolákov, pripravili sme si pre Vás niekoľko námetov, ako v domácom prostredí pripraviť Vaše dieťa na vstup do 1. ročníku ZŠ:

http://www.cpppap-humenne.sk/odborne-materialy/pre-verejnost