2015

 

Riaditeľka CPPPaP so sídlom Mierová 4, Humenné vydala Smernicu o pravidlách uplatňovania Zákona NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Centra predagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom

 

 

Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za rok 2015

Súhrná správa za rok 2015 na stiahnutie v PDF formáte tu a tu:

 

Zmluvy 2015

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
01 ZO OZ Humenné Kolektívna zmluva - CPPPaP Humenné 01.02.2015 31.12.2019

Kolektívna zmluva

02 Mediatel, s.r.o. Zmluva o dielo 204€ s DPH CPPPaP Humenné 09.03.2015 - Zmluva Mediatel
03 Slovak Telekom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v texte CPPPaP Humenné 27.08.2015 - Zmluva telekom
04 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 1592€ štvrťročne CPPPaP Humenné 14.09.2015 14.09.2020 Zmluva MV SR
05 Michal Vadila -MiVa Dodatok k zmluve 2/2014 - CPPPaP Humenné - 31.12.2016 Dodatok MiVa
06 Výskumný ústav detskej psychológie Zmluva o bezodplatnom prevode - CPPPaP Humenné 15.12.2015 - Zmluva prevod
07 Ministerstvo vnútra SR Dohoda o úprave vzťahov  1167,17€ CPPPaP Humenné  12.12.2015 - Dohoda
08 UEZ, s.r.o. KÚPNA ZMLUVA č. 10/12/2015/1 870,99€ CPPPaP Humenné 11.12.2015 - Zmluva 10
09 UEZ, s.r.o. KÚPNA ZMLUVA č. 10/12/2015/2 1493,16€ CPPPaP Humenné 11.12.2015 - Zmluva 11
10 DASTIN, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201535727_Z 3 441,67€ CPPPaP Humenné 23.11.2015 - Zmluva PC

 

Faktúry 2015

 

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 05.01.2015 AJFA-AVIS, s.r.o.m Klemensova 34, 01001 Žilina Predplatné Čo ma vedieť mzdová účt. 2015 49,50
2 07.01.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 12/14, internet 1/15 44,10
3 07.01.2015 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 1,2,3/2015 2381,57
4 12.01.2015 UNIQA, Masiarska 12, 042 63 Košice Poistenie majetku na r. 2015 208,40
5 12.01.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 12/2014 3.32
6 15.01.2015 Slovenská pošta, a.s., Nám. slobodt 27, 81005 Bratislava Predplatné Rodina a škola SK 2015 10,00
7 20.01.2015 Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina Vyúčtovanie predplatného za r. 2015 48,83
8 21.01.2015 JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8, Bratislava 2 Predplatné časopis Škola 2015 23,00
9 26.01.2015 Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava Prevádzkové náklady za IQ.2015 1982,00
10 02.02.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 01/2015 156,00
11 05.02.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 01/2015 216,00
12 09.02.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 1/15, Internet 2/15 55,66
13 12.02.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 01/2015 3,32
14 19.02.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov Xerox, Canon, HP 105,90
15 23.02.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne vzťahy - febr.15 42,40
16 02.03.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 02/2015 156,00
17 06.03.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 2/15, Internet 3/15 49,50
18 09.03.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 02/2015 216,00
19 10.03.2015 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čsl. armády 20, Košice Služby STP APV 155,35
20 16.03.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 02/2015 3,320
21 23.03.2015 Centrum AVARE, s.r.o., Železničná 23 82107 Bratislava Odborná literatúra "Dieťa v rovnováhe" 23,00
22 24.03.2015 Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava inzercia v Zlatých stránkach 204,00
23 30.03.2015 AVARE, Bočná 35 90031 Stupava Odborný seminár 15,00
24 01.04.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 03/2015 156,00
25 01.04.2015 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislavav Jedálne kupóny 4-6/2015 2240,72
26 07.04.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 3/15, Internet 4/15 57,13
27 08.04.2015 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonanie technika POaBOZP za I.Q.2015 90,29
28 08.04.2015 Regionálne vzdelávacie centrá /KE, MI, PO /, Nám. mieru 1 08001 Prešov Účastnícky poplatok 136,00
29 09.04.2015 PSYCHAGOGIA, spol.s.r.o., Garbiarska 3948 03101 Liptovský Mikuláš EMG triody elektródy 150,00
30 09.04.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 03/2015 216,00
31 13.05.2015 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok Účastnícky poplatok / Mgr. Mervová J. / 130,00
32 13.04.2015 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok Účastnícky poplatok / PhDr. Sakalová A./ 130,00
33 13.04.2015 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok Účastnícky poplatok / Mgr. Lučkaničová V./ 130,00
34 15.04.2015 V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava Predplatné Alkoholizmus a drogové závis. r.2015 5,00
35 16.04.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 04/2015 3,32
36 20.04.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov HP 1005, 1505 76,50
37 20.04.2015 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2015 1982,00
38 04.05.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 04/2015 156,00
39 04.05.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Odborná liter. Personálne riad.- apríl 15 42,55
40 07.05.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 4/15, Internet 5/15 48,88
41 11.05.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 04/2015 216,00
42 .12.05.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 05/2015 3,32
43 15.05.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Odbor.lit. Žiak so ŠVVP 6.doplnok 41,76
44 19.05.2015 CUBS plus, s.r.o. Košice, Masarykova č. 21 04001 Košice Vypracovanie inter.smernice 48,00
45 01.06.2015 PosAm s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava USB token - ŠP 99,58
46 02.06.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 05/2015 156,00
47 04.06.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 05/2015 216,00
48 08.06.2015 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Všeobecný materiál kancelársky 219,23
49 10.06.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 5/15, Internet 6/15 47,17
50 10.06.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálne knižnica 5/15 3,32
51 17.06.2015 JUDr. Peter Barňák, Kukorelliho 58, 06601 Humenné Poskytnurie právnych služieb 240,00
52 26.06.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Odborná literatúra "Personál.riadenie 6/15 " 42,55
53 01.07.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 06/2015 156,00
54 01.07.2015 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislavav Jedálne kupóny 2219,38
55 02.07.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba za 6/15 216,00
56 06.07.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 5/15, Internet 6/15 51,28
57 06.07.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálne knižnica 6/15  3,32
58 06.07.2015 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonávanie technika POaBOZP za II.Q.2015 90,29
59 22.07.2015 I-plast-Irena Vavrekova, Vodarenska 22 08501 Bardejov Tlač kariet pre klientov 199,20
60 22.07.2015 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za 07/2015 660,60
61 28.07.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia ton.kaziet Canon EP 27, 728 50,00
62 03.08.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 07/2015 156,00
63 07.08.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 7/15, Internet 8/15 46,28
64 10.08.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálne knižnica 7/15 3,32
65 13.08.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Oprava kop. stroja Canon MF 3110 37,34
66 13.08.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba - 07/2015 216,00
67 27.08.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Toner Brother TN2000 originál 144,00
68 02.09.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie - aug.15 42,55
69 02.09.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 08/2015 156,00
70 04.09.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba - 08/2015 216,00
71 07.09.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón za 08/2015, Internet 09/2015 43,68
72 11.09.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálne knižnica 8/15 3.32
73 14.09.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Mobil za obdobie: 8,9/2015 12,10
74 16.09.2015 Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné Účastnícky poplatok 35,00
75 18.09.2015 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na informačno-konzultačný seminár 20.00
76 21.09.2015 Regionálne vzdelávacie centrá / KE, MI, PO / Trstínska 2 84106 Bratislava Účastnícky poplatok - pracovné stretnutie účtovníčok 136,00
77 21.09.2015 Diagnostické centrum Bratislava, Tomasikova 4 82009 Bratislava Konferenčný poplatok 15.-16.10.2015 25,00
78 01.10.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 09/2015 156,00
79 01.10.2015 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny dejeunér: 10,11/2015 1579,18
80 05.10.2015 ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné Prenájom odbornej učebne ne seminár VP 28,00
81 05.10.2015 Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina Predplatné: Verejná správa SR 84,00
82 06.10.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 9/15, Internet 10/15 50,18
83 08.10.2015 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonávanie technika POaBOZP  za III.Q.2015 90.29
84 09.10.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácie tonerových kaziet HP 1005, Canon EP27 126,60
85 12.10.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Mobil za 9,10/2015 25,99
86 13.10.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica za 09/2015 3,32
87 14.10.2015 PhDr. Oľga Kostelníková, Pod lesom 3 06601 Humenné Lektorovanie prednášky na akcii: seminár VP 15,00
88 16.10.2015 VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava Predplatné časopisu:PPD r.  2015 24,40
89 19.10.2015 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za 4.Q.2015 1592,00
90 26.10.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-7. doplnok 41,76
91 02.11.2015 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie - okt.15 42,55
92 03.11.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 10/2015 156,00
93 03.11.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacie služby za 09,10/2015 432,00
94 03.11.2015 PhDr.Jana Porubská,PhD. HAPPY FAMILY, Nitra Vložné na reedukač.program " Ja na to mám" 85,00
95 06.11.2015 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava Psychodiagnostické testy 338,80
96 09.11.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 10/15, Internet 11/15 46,28
97 09.11.2015 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava

Custom hosting cpppap-humenne.sk

0,25
98 10.11.2015 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava .sk doména cpppap-humenne.sk 14,76
99 11.11.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 10/2015 3,32
100 12.11.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Mobilný telefón 10-11/2015 26,99
101 12.11.2015 Michal Minich, SNP 2509/30 06601 Humenné Kancelárske kreslo 497,00
102 18.11.2015 Dracik-DIVI spol. s r.o.,Gajova 13, Bratislava Hračky 629,79
103 23.11.2015 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava

Custom hosting cpppap-humenne.sk

18,72
104 23.11.2015 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady-alikvotná časť /24.9.15-30.9.15/ 122,11
105 24.11.2015 PROEDUKO inštitút vzdelávania ped. a odbor.zamestnancov v školstve Vložné na odbornú konferenciu 35,00
106 26.11.2015 Krídla s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné Kartotéka kovová štvorradová A4 529,09
107 30.11.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Tlačiareň Samsung SL-460FW/SSE 278,82
108 30.11.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Toner Samsung CLT 4072S orig. / 4 ks/ 187,20
109 01.12.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 11/2015 156,00
110 01.12.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba za 11/2015 216,00
111 01.12.2015 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny dejeunér 12/2015 699,96
112 03.12.2015 LUMA-PRESS Marcinková M., 26.novembra 06601 Humenné Kancelársky papier 290,00
113 07.12.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefon 11/15, Internet 12/15 51,48
114 08.12.2015 Kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin Odborná literatúra 741,09
115 09.12.2015 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 11/2015 3,32
116 09.12.2015 F.Meričko-MERKA, Brestov 121 06601 Humenne Odborná prehliadka el.spotrebičov a náradia 250,00
117 11.12.2015 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za 8,9/2015 1167,17
118 11.12.2015 AVARE, Bočná 35 90031 Stupava Účastnícky poplatok na odborný kurz 130,00
119 11.12.2015 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacia služba 12/2015 216,00
120 11.12.2015 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Mobilný telefón 11,12/2015 26,99
121 11.12.2015 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonávanie technika POaBOZP za IV.Q.2015 90,29
122 14.12.2015 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia ton.kaziet 152,21
123 14.12.2015 UNIQA, Masiarska 12 04263 Kosice Poistenie majetku za 1.1.2016-1.1.2017 208,40
124 14.12.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Toner Samsung CLT- C,M,Y,K 406S 187,20
125 15.12.2015 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava Psychodiagnostické testy 812,90
126 15.12.2015 DASTIN s.r.o., Palmová 7 04001 Košice Počítače stolové 4130,00
127 16.12.2015 Kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin Odborná literatúra 39,44
128 18.12.2015

Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805 Vranov n/Top.

Realizácia zadávania zákazky IKT vybavenia 60,00
129 18.12.2015 ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12 82109 Bratislava Flipcgart magnetic štandart 307,80
130 18.12.2015

Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805 Vranov n/Top.

Realizácia zadávania zákazky -interiérové vybavenie 144,00
131 18.12.2015 UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné Interiérové vybavenie-kreslá, stojan,vešiak 970,99
132 18.12.2015 UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné  Interiérové vybavenie-kan.zostava 1493,16
133 23.12.2015 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 12/2015 156,00
134 29.12.2015 LUMA-PRESS Marcinková M., 26.novembra 06601 Humenné Všeobecný kancelársky materiál 279,46