2014

Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za rok 2014

Súhrná správa za rok 2014 na stiahnutie v PDF formáte tu:

 

Objednávky 2014

 

Č. objednávky

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ

Obsah

Suma s DPH v €

Podpísal
1 02.01.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 1/2014 672,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
2 30.01.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 2/2014 640,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
3 28.01.2014 DIALÓG, spol s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava Odborná literatúra, Špec.pedagóg 26,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
4 17.02.2014 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava Psychodiagnostické testy 888,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
5 18.02.2014 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Kancelársky materiál 50,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
6 26.02.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 3/2014 680,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
7 11.03.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Pracovné zošity Špec.pedagóg 14,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
8 28.03.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 4-5/2014 1440,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
9 02.04.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov HP 1010, HP 1005 50,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
10 14.04.2014 Nábytok M-Line, M.Minich, Fidlíkova 5, Humenné Kancelárske vybav, Skrinka 2-dverová 180,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
11 29.04.2014 F-TRANS P. Fiala, Ľubiša 148, Humenné Odvoz vyradeného majetku na skládku 195,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
12 29.04.2014 Oprava a predaj hodín,V.Citriak, Mierová-DS, Humenné Interiérové vybav. Násten.hodiny 241,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
13 29.05.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 6-7/2014 1520,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
14 17.06.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov HP, Canon EP 75,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
15 11.07.2014 Ing.Ján Halgaš-Inžinier.kancelária, Budovateľská 38,Vranov n/Top. Vypracovanie smernice o VO 240,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
16 30.07.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 8-9/2014 1400,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
17 28.08.2014 JUDr. Peter Barňák, Kukorelliho 58, 06601 Humenné Právne poradenstvo 240,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
18 10.09.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov HP, Canon EP 80,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
19 18.09.2014 KWESTO, s.r.o.,Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra Profesionálna kartotéka A4 279,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
20 18.09.2014 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Všeobecný kancelársky materiál 100,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
21 18.09.2014 Ing.Ján Halgaš-Inžinier.kancelária, Budovateľská 38,Vranov n/Top. Zadávanie zakázky - upratovacie služby 144,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
22 25.09.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 10-11/2014 1416,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka

 

Faktúry 2014

 

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 02.01.2014 Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina Finan. spravodajca r.2014 19,98
2 03.01.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 1/14 687,54
3 08.01.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 12/13, internet 1/14 76,56
4 08.01.2014 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Bratislava Predplatné Čo ma vedieť mzdová účt. 2014 49,50
5 08.01.2014 Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné Vložné na školné 30,00
6 09.01.2014 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na seminár 20,00
7 13.01.2014 Slovenská pošta,a.s., Nám. slobody 27, Humenné Predplatné čas. Rodina a škola 7,70
8 20.01.2014 Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina Finančný spravodajca 2013 výučtovanie 14,21
9 27.01.2014 JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8, Bratislava 2 Predplatné časopisu Škola 2014 22,00
10 27.01.2014 PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok Účastnícky poplatok na odb. seminár 120,00
11 27.01.2014 PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok Účastnícky poplatok na odb. seminár 120,00
12 03.02.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Povinná údržba na PC 1/2014 160,00
13 03.02.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 2/14 655,54
14 06.02.2014 DIALÓG, spol s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava Škola pozornosti Acdhutina 26,40
15 07.02.2014 Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava Prevádzkové náklady za 1Q/2014 1787,60
16 10.02.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 1/14, internet 2/14 88,51
17 10.02.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov 1/14 124,50
18 17.02.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 1/14 3,32
19 20.02.2014 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava Psychodiagnostické testy 732,60
20 24.02.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie feb. 2014 42,48
21 25.02.2014 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Všeobecný materál kancelársky 46,20
22 03.03.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 02/2014 160,00
23 03.03.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 3/14 695,54
24 04.03.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov za 02/2014 124,50
25 10.03.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 2/14, Internet 3/14 84,50
26 11.03.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 2/14 3,32
27 14.03.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Pracovné zošity 14,00
28 17.03.2014 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na seminár 20,00
29 17.03.2014 Mediatel spol.s r.o., Prešovská 38, Bratislava Inzercia Zlaté stránky 204,00
30 18.03.2014 PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok Poplatok za odborný seminár 130,00
31 19.03.2014 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čsl. armády 20, Košice Služby STP APV 155,35
32 20.03.2014 V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava Alkoholizmus a drog. závis. 2014 5,00
33 01.04.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 3/2014 160,00
34 01.04.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 4,5/2014 1455,54
35 02.04.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov 3/2014 124,50
36 03.04.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov 51,60
37 07.04.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 3/14, internet 4/2014 64,81
38 08.04.2014 EKONA SK, s.r.o., Madridská 2, 040 13 Košice Poplatok za odborný seminár 32,00
39 08.04.2014 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonanie technika POaBOZP za I.Q.2014 49,79
40 08.04.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 3/14 3,32
41 11.04.2014 Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava Prevázkové náklady za II. Q. 2014 1787,60
42 14.04.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie - apríl 2014 42,40
43 17.04.2014 Michal Minich, SNP 2509/30, 066 01 Humenné Inter. vybavenie - skriňa dvojdverová 180,00
44 25.04.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Žiak so SVPP v +.-4. roč. - 3 doplnok 41,61
45 28.04.2014 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava Celoročná reklama na internete 300,00
46 02.05.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 04/2014 160,00
47 05.05.2014 F-TRANZ    P.Fiala, 067 11 Ľubiša Odvoz vyradeného majetku na skládku 195,00
48 05.05.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov, umytie okien za 04/2014 164,50
49 07.05.2014 Oprava a predaj hodín, Citriak Vladimír, Mierova DS, 066 01 Humenné Nástenné hodiny 241,67
50 07.05.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 4/14, internet 5/2014 65,81
51 13.05.2014 Slovenská pošta, a.s., Nám. slobody 27, Bratislava Predplatné: Zvesti MS a MK SR 2,40
52 15.05.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 04/2014 3,32
53 19.05.2014 CUBS plus, s.r.o. Košice, Masarykova č.21, 040 01 Košice Vypracovanie bezpečnostného projektu 300,00
54 19.05.2014 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na školenie 20,00
55 02.06.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 05/2014 160,00
56 02.06.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 6,7/2014 1535,54
57 03.06.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov za 5/2014 124,50
58 09.06.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 5/14, internet 6/14 72,06
59 09.06.2014 Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné Účastnícky poplatok 36,00
60 09.06.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 5/14 3,32
61 19.06.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerových kaziet Canon, HP 74,70
62 19.06.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie 06/2014 42,40
63 01.07.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 5/14 160,00
64 01.07.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Odb. literatúra Žiak sp ŠVVP 41,61
65 03.07.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov za 6/14 124,50
66 08.07.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 6/14, internet 7/14 50,75
67 08.07.2014 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonanie technika POaBOZP za II.Q.2014 49,79
68 08.07.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 06/2014 3,32
69 01.08.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 7/2014 160,00
70 01.08.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 8,8/2014 1415,54
71 05.08.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov centra 7/14 124,50
72 07.08.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 7/14, internet 8/14 61,20
73 12.08.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 07/2014 3,32
74 13.08.2014 Diagnostické centrum Bratislava, Trstinska 2, 841 06 Bratislava Vložné na školenie 20,00
75 02.09.2014 Cígler Software a.s., Račianska 66, Bratislava AVG antivírus Business Edition 10 lic./24 mes. 153,16
76 02.09.2014 Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné Upratovanie priestorov centra 8/14 124,50
77 03.09.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 8/2014 160,00
78 04.09.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie august 2014 42,40
79 08.09.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 8/14, internet 9/14 41,65
80 09.09.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 08/2014 3,32
81 12.09.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia ton. kaziet  HP1005, 1010, PE120 82,80
82 12.09.2014 Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné Vložné na seminár, 2 účastníci 70,00
83 30.09.2014 KWESTO, s.r.o., Cintorínska ulica 12, Nitra Kartotéka formát A4 334,80
84 30.09.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Žiak so ŠVVP, 1-4roč. doplnok 41,61
85 30.09.2014 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Kancelársky všeobecný materiál 79,61
86 30.09.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 10,11/2014 1431,54
87 01.10.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 9/2014 160,00
88 02.10.2014 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacie služby za 9/2014 216,00
89 07.10.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefón 9/14, internet 10/14 45,90
90 07.10.2014 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonanie technika POaBOZP za III.Q.2014 49,79
91 10.10.2014 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. Vypracovanie smernice o VO 240,00
92 10.10.2014 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. Zadávanie zakázky - upratovacie služby 144,00
93 15.10.2014 Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava Prevádzkové náklady za 3.Q 2014 1982,00
94 15.10.2014 Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava Prevádzkové náklady za 4.Q 2014 1982,00
95 22.10.2014 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Vložné na seminár 130,00
96 22.10.2014 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Vložné na seminár 130,00
97 22.10.2014 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Vložné na seminár 130,00
98 22.10.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 09/2014 3,32
99 04.11.2014 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na odborný seminár 20,00
100 04.11.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 10/2014 160,00
101 04.11.2014 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava Psychodiagnostické testy 498,41
102 06.11.2014 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacie služby 10/2014 216,00
103 07.11.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefon 10/2014, Internet 11/14 49,44
104 11.11.2014 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava .sk doména 14,76
105 11.11.2014 JUDr.Peter Barnak, Kukorelliho 58 06601 Humenne poskytnutie právnych služieb-výpovedí zmlúv 240,00
106 11.11.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 10/2014 3,32
107 14.11.2014 Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava Vložné na informačno-konzultačný seminár 20,00
108 20.11.2014 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava Custom hosting cpppap-humenne.sk 11,09
109 28.11.2014 NÚCŽV - Regionál. p. Košice Vložné na seminár 20,00
110 01.12.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 11/2014 160,00
111 02.12.2014 Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava Jedálne kupóny 12/2014  627,54
112 03.12.2014 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava Personálne riadenie 12/2014 42,40
113 03.12.2014 Psychoprot, s.r.o., Nové Zámky WISC III, Scenotest 4406,00
114 04.12.2014 Jozef Turčík, Humenné Revízná správa 228,00
115 04.12.2014 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacie služby 11/2014 216,00
116 08.12.2014 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica 11/2014 3,32
117 09.12.2014 Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava Telefon 11/2014, Internet 12/14 49,75
118 12.12.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov Canon 2x, HP1010 96,30
119 16.12.2014 Rado Design, Humenné Nábytok - skrinky,. komoda 3x 374,00
120 18.12.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Notebook ASUS 2x, Las. tlačiareň Canon 2880,00
121 18.12.2014 Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C Vykonanie technika POaBOZP za IV.Q.2014 49,79
122 19.12.2014 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. Realizácia zadávania zakáziek 5x 720,00
123 22.12.2014 UEZ s.r.o.. Humenné Interierové vybavenie - Valika 1869,60
124 22.12.2014 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné Upratovacie služby 12/2014 216.00
125 22.12.2014 RELIA, s.r.o., Bratislava Vložné na školenie 48.00
126 22.12.2014 DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné Renovácia tonerov Samsung 119.62
127 23.12.2014 Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné Spravovanie PC za 12/2014 160.00
128 23.12.2014 LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné Všeobecný materiál kancelársky 172.50
         

Zmluvy 2014

 

Č. zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Zmluva
01 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo 250€ bez DPH CPPPaP Humenné 23.04.2014 23.04.2014 Zmluva o dielo BP
02 Profesionálny register s.r.o. Zmluva o poskytovaní reklamy 300€ s DPH CPPPaP Humenné 28.04.2014 28.05.2014 Zmluva o poskytovaní reklamy
03 MV SR Dodatok k zmluve o výpožičke 1982€/štvrťročne CPPPaP Humenné 01.07.2014 na neurčito Dodatok k zmluve o výpožičke
04 Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 55€/mesačne CPPPaP Humenné 12.08.2014 na neurčito Zmluva o poskytovaní služieb
05 KA-LUX s.r.o. Zmluva o upratovacích službách 180€/mesačne CPPPaP Humenné 26.08.2014 31.8.2016 Zmluva o upratovaní
06 Michal Vadila - MiVa Kúpna zmluva č.1/2014 2880€ s DPH CPPPaP Humenné 17.12.2014 17.12.2014 Zmluva č.1/2014
07 UEZ s.r.o. Kúpna zmluva 22/12/R/2014 1869,60€ s DPH CPPPaP Humenné 19.12.2014 19.12.2014 Kúpna zmluva 22/12
08 Le Cheque Dejenuér Komisionárska zmluva v texte CPPPaP Humenné 01.01.2015 31.12.2016 Komisionárska zmluva
09 UNIQUA posťovňa, a.s. Poistenie majetku 208,40€ ročne CPPPaP Humenné 01.01.2015 na neurčito Poistenie majetku
10 Michal Vadila - MiVa Služby IT 130€ mesačne bez DPH CPPPaP Humenné 01.01.2015 31.12.2017 Zmluva služby