2020

Zmluvy 2020

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1 DoXX Poskytovanie stravovania - CPPPPaP 01.01.2020 31.12.2021 Zmluva