Biofeedback

 

Pri Biofeedbacku a Neurofeedbacku (EEG-feedbacku) ide o spätnoväzebnú metódu, ktorá Vám pomôže naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť nervového systému. Pri tejto metóde sa zaznamenávajú a trénujú biologické signály prichádzajúce priamo z mozgu a nášho tela.

BFB a relaxované dýchanie - príručka na stiahnutie

Pomocou tréningu môžeme optimalizovať výkonnosť nášho mozgu tak, aby sme dokázali lepšie zvládnuť požiadavky, ktoré sú na nás kladené a pružne na nich reagovať.

Aplikácia Biofeedbacku a Neurofeedbacku:

  •     zlepšuje emočnú pohodu
  •     zvyšuje študijnú / športovú / pracovnú výkonnosť
  •     využíva sa ako liečebný program pri úzkostných a psychosomatických poruchách
  •     a depresiách, chronických bolestiach, nespavosti, únave
  •     znižuje stresovú odpoveď
  •     špecifické poruchy učenia
  •     hyperaktivita a poruchy pozornosti, problémy s koncentráciou
  •     závislosti rôzneho typu

Viac informácií nájdete na stránke www.biofeedback.cz. Túto terapeutickú metódu poskytuje naše centrum bezplatne. Stredne závažné problémy vyžadujú spravidla 40 - 60 sedení v trvaní cca 30 min.