2019

Zmluvy 2019

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1 Mediatel Zmluva inzercia 363,60 CPPPPaP 28.03.2019 - Zmluva inzercia
 2 Mgr. Ján Šimon Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby

305,00

CPPPPaP 30.04.2019 - Zmluva služby

 

Faktúry 2019

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 02.01.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 17.doplnok 40,96
2 02.01.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 36,00
3 02.01.2019 ARCHA - Psych. pomoc deťom a rodinám, Exnárova 1 04022 Košice 22 Konferencia a workshop 55,00
4 02.01.2019 Regionálne vzd. centrá / KE, MI, PO /, Nám. mieru 1 08001 Prešov Účastnícky poplatok - 2 účastníci  72,00
5 04.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 01-03/2019  2520,00
6 07.01.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 12/2018, Internet: 01/2019 49,64
7 07.01.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 12/218  3,32
8 10.01.2019 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2019 "  58,80
9 10.01.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.12.18 - 7.1.2019  30,98
10 11.01.2019 Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, štítok, správa  7,50
11 14.01.2019 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2019  1592,00
12 25.01.2019 JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00
13 01.02.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2019  192,00
14 01.02.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  36,00
15 04.02.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie - jan.19  42,65
16 05.02.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 01/2019, Internet: 02/2019  50,10
17 06.02.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2019  312,00
18 11.02.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón:8.1.19-7.2.19  30.98
19 11.02.2019 Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš Účastnícky poplatok na odborný seminár  40,00
20 13.02.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 01/2019  3,32
21 14.02.2019 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Obnovenie poskytovaných služieb: STP APV WinIbeu, WinPam  155,35
22 18.02.2019 ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné Prenájom odbornej učebne-pracovné stretnutie VP  28,00
23 18.02.2019 VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava Vložné na odborný seminár  60,00
24 20.02.2019 VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava Vložné na odborný seminár  15,00
25 25.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, Družstevná 232/2 04001 Košice Účastnícky poplatok na odborný seminár  30,00
26 28.02.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2018 192,00
27 28.02.2019 V OBZOR s.r.o. Exnarova 7 82103 Bratislava Predplatné čas. Alkoholizmus a drog.závislosti r.2019  10,00
28 01.03.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  36,00
29 05.03.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovcia služba 02/2019  312,00
30 07.03.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 02/2019  3,32
31 07.03.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 02/2019, Internet: 03/2019  65,15
32 11.03.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.2.19-7.3.19  30,98
33 18.03.2019 Regionálne vzdelávacie centrá / KE, MI, PO / Nám. mieru 1 08001 Prešov Účastnícky poplatok  36,00
34 19.03.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Windows 10 Pro / ŠP /  159,00
35 22.03.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Žiak so ŠVVP - 18.doplnok  43,66
36 22.03.2019 PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa Účastnícky poplatok na seminár -  5 x  147,60
37 01.04.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 03/2019 192,00
38 01.04.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2019  36,00
39 01.04.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX 04-05/2019  1620,00
40 02.04.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacie služby 03/2019  312,00
41 05.04.2019 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2019  1592,00
42 05.04.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 03/2019  3,32
43 08.04.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 03/19, Internet: 04/19  55,15
44 08.04.2019 Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava Inzercia v Zlatých stránkach 2019  363,60
45 08.04.2019 Ing. Petr HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2019  55,00
46 08.04.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie - apr.19  42,65
47 10.04.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.3.19 - 7.4.19  30,98
48 10.04.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre Konferenčný poplatok  59,00
49 24.04.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o, E.F.Scherera 16/4801 92101 Piešťany Intenzívny kurz  50,00
50 02.05.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Toner Samsung, HP 1005  114,40
51 02.05.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 04/2019  192,00
52 02.05.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba 04/2019  312,00
53 02.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  36,00
54 06.05.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón: 04/2019, Internet: 05/2019  49,27
55 06.05.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica 04/2019  3,32
56 06.05.2019 Mirabilis- Mgr. Svetlana Síthová, Jesenského 230/7 95801 Partizánske Účastnícky poplatok na odborný kurz  50,00
57 10.05.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón: 8.4.19-7.5.19  30,98
58 10.05.2019 Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš Účastnícky poplatok na odborný seminár  40,00
59 15.05.2019 Regionálne vzdelávacie centrá, Nám. mieru 1 08001 Prešov Účastnícky poplatok 36.00
60 22.05.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 19.doplnok  43,66
61 28.05.2019 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava, Hroznová  3/A 83101 Bratislava 1 Učebné pomôcky pre špec.pedagóga  16,40
62 29.05.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre Odborná literatúra 42,57
63 30.05.2019 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava Záznamový hárok pre skupin.vyšetrenia T-267  160,60
64 30.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX  6-7/2019  1575,00
65 31.05.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 05/2019 192,00
66 03.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkkon zodpovednej osoby za 06/2019  36,00
67 04.06.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 05/2019  312,00
68 04.06.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 5/19, Internet: 6/19 + IP adresa  70,74
69 05.06.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 05/2019  3,32
70 06.06.2019 Mgr. Ján Šimon, MHA, Nacina Ves 385 07221 Michalovce Posúdenie zdravotného rizika  200,00
71 07.06.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava  Odborná literatúra-Personálne riadenie 6/19  42,65
72 19.06.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.5.19-7.6.19  30,98
73 17.06.2019 DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia tonerových kaziet: HP, Canon, OKI  93,70
74 26.06.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Tonery HP Page Wide Pro MFP 477 - 4 ks  286,32
75 01.07.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 06/2019 192,00
76 01.07.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2019  36,00
77 02.07.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 06/2019  312,00
78 03.07.2019 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za II.Q.2019  55,00
79 04.07.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 6/19, Internet: 7/19  49,27
80 04.07.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 06/2019  3,32
81 08.07.2019 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2019  1592.00
82 11.07.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.6.19 - 7.7.19  30,98
83 30.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX - 08/2019 729,00
84 01.08.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 07/2019  192,00
85 01.08.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 08/2019  36,00
86 07.08.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:07/2019, Internet: 08/2019  50,11
87 07.08.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 07/2019  312,00
88 08.08.2019 DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia HP 1005, HP CF 279  69,60
89 16.08.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.7.19 - 7.8.19 30,98
90 20.08.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 07/2019  3,32
91 20.08.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava ŽIak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 20. doplnok  43,96
92 20.08.2019 Centrum AVARE, s.r.o.m Železničná 23 82107 Bratislava Komplexný kurz bilaterálnej integrácie 16.-18.10.2019  380,00
93 20.08.2019 Kantorka, n.o. Košice, Bazalková 7 04017 Košice Účastnícky poplatok 35,00
94 26.08.2019 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie aug.19  42,95
95 27.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX 9-10/2019  1872,00
96 02.09.2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 08/2019  192,00
97 02.09.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2019  36,00
98 04.09.2019 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 08/2019  3,32
99 05.09.2019 Inštitút celoživotného vzd. Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice Vložné na odborný seminár dňa 12.9.2019 Košice  30,00
100 09.09.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 08/2019, Internet: 09/2019  49,76
101 09.09.2019 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 08/2019  312,00
102 11.09.2019 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.8.2019 - 7.9.2019  30.98
103 11.09.2019 DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia tonerov: Canon 703, 728, OKI MB 431  70,50
104 11.09.2019 Inštitút rodinnej terapie a vzť. väzby o.z., Dielenská kružná 4 03861 Vrútky Účastnícky poplatok za seminár a workshop  140,00
105 13.09.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68 04001 Košice I Účastnícky poplatok za odborný seminár dňa 2.10.19  40,00

 

Objednávky 2019

 

Č. obj.

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ

Obsah

Suma s DPH v €

Podpísal
1 03.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina
DOXX-Stravné lístky 01-03/2019 2520,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
2 12.02.2019 ZŠ J. Švermu, Štefániková 31, 066 01 Humenné prenájom odbornej učebne 28,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
3 15.03.2019 Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 Windows 10 pro SK 64 bit
159,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
4 28.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 04-05/2019 1620,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
5 23.04.2019 Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 Tonerové kazety Samsung, HP
120,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
6 28.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 06-07/2019 1575,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
7 30.05.2019 Psychodiagnostika, a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava Záznamové hárky pre skupinové vyšetrenie
160,60 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
8 12.06.2019 DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné Renovácie ton. kaziet Canon, OKI, HP
95,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
9 19.06.2019 Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 Tonerové kazety HP Page Pro
285,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
10 29.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 08/2019 729,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
11 06.08.2019 DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné Renovácie ton. kaziet HP
70,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka