Služby

 

Pracovisko CPP slúži všekým, ktorí potrebujú pomoc :

  • jednotlivcom – deťom a mládeži, rodičom a zákoným zástupcom, pedagógom a iným na výchove a vzdelávaní zainteresovaným, od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
  • rodinám – úplným, pestúnskym, rozvodovým, porozvodovým a inak neúplným
  • organizáciám a inštitúciám – školským a predškolským zariadeniam, sociálnym pracoviskám, krízovým centám, zdravotníckym zariadeniam a i.

 
Obrátiť sa na nás môžete s neistotou, obavami alebo potrebou zvýšiť kvalifikovanosť svojho rodičovského či pedagogického prístupu. So želaním lepšie dieťa spoznať a hlbšie mu porozumieť. Zakaždým, keď sa ukáže, že dobrá vôľa a zaužívané postupy pre odstránenie ťažkostí nestačia. Môže to byť prípad obyčajnej neposlušnosti, nevypestovaných návykov, nápadností v správaní či zaostávania vo vývine. Alebo si náhle uvedomíte, že vo vašej rodine už dlhšie nebežia veci tak, ako by mali. V týchto i v iných prípadoch Vám pomôže psychológ, špeciálny pedagóg, či sociálny pedagóg.

 

Čo Vám ponúkame

Najčastejšie využívané služby