2021

Zmluvy 2021

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1       CPPPPaP      

 

Faktúry 2021

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 36,00
2 04.01.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 12/2020 3,32
3 05.01.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 12/2020, Internet: 01/2021 49,18
4 05.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX-1,2/2021 1680,00
5 08.01.2021 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné publikácie 1-4/2021  63,60
6 11.01.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.20-7.1.2021  38,00
7 14.01.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice Vložné za účasť na offline vidoseminári  30,00
8 21.01.2021 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2021  1676,00
9 27.01.2021 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam  155,35
10 01.02.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2021  192,00
11 01.02.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2021  36,00
12 03.02.2021 JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 Predplatné časopisu: Škola 2021  26,00
13 03.02.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 01/2021  372,00
14 03.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX 03/2021 1008,00
15 08.02.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 01/2021, Internet: 02/2021  49,18
16 09.02.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.1.21-7.2.21  38,00
17 11.02.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 01/2021  3,32
18 16.02.2021 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie - feb.21  42,95
19 01.03.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2021  192,00
20 01.03.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2021  36,00
21 03.03.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2021  372,00
22 05.03.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 02/2021, Internet: 03/2021  60,88
23 09.03.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica 02/2021  3,32
24 09.03.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.2.2021-7.3.2021  38,00
25 16.03.2021 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava  Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-25.doplnok  43,96
26 30.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 4,5/2021 1776,00
27 31.03.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 03/2021  192,00
28 01.04.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2021  36,00
29 06.04.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:03/2021, Internet: 04/2021  49,18
30 07.04.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 03/2021  3,32
31 07.04.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2021  372,00
32 07.04.2021 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2021  41,25
33 07.04.2021 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2021  1676,00
34 12.04.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón:8.3.21-7.4.21  38,00
35 19.04.2021 V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti r.2021 10,00
36 26.04.2021 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie - apr.21  42,95
37 27.04.2021 Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava Inzercia v Zlatých stránkach  399,60
38 03.05.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 04/2021  192,00
39 03.05.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2021  38,00
40 03.05.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 04/2021  372,00
41 04.05.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 04/2021  3,32
42 04.05.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 04/2021, Internet: 05/2021  70,48
43 10.05.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.4.21-7.5.21  38,00
44 11.05.2021 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-26.doplnok  43,96
45 01.06.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 05/2021 192,00
46 01.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 6,7 mes. 1776,00
47 01.06.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 36,00
48 02.06.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 05/2021  372,00
49 02.06.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 05/2021 3,32
50 04.06.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 05/2021, Internet: 06/2021 49,18
51 07.06.2021 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2020 899,46
52 09.06.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.5.2021-7.6.2021 38,00
53 21.06.2021 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Personálne riadenie - jún 21 43,28
54 30.06.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 06/2021 192,00
55 30.06.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba za 06/2021 372,00
56

01.07.2021

Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 36,00
57 06.07.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:06/2021, Internet: 07/2021 49,68
58 06.07.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 06/2021 3,32
59 06.07.2021 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za II.Q.2021  55,00
60 12.07.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.6.2021-7.7.2021 38,99
61 20.07.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Tonerové kazety HP+optický valec 81,60
62 22.07.2021 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2021 1676,00
63 02.08.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 07/2021 192,00
64 02.08.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 36,00
65 02.08.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba 07/2021  372,00
66 02.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 08,09/2021 1776,00
67 03.08.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica 07/2021 3,32
68 04.08.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón: 07/2021, Internet: 08/2021 49,18
69 10.08.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón: 8.7.2021-7.8.2021 38,00
70 12.08.2021 PosAm s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava USB token pre ŠP 98,40
71 02.09.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 08/2021 192,00
72 02.09.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 08/2021 372,00
73 02.09.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 36,00
74 03.09.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 08/2021 3,32
75 06.09.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 08/2021, Internet: 09/2021 49,18
76 06.09.2021 Mgr. Ján Šimon, MHA`, Nacina Ves 385 07221 Michalovce Záznam o posúdení rizika 2021 85,00
77 10.09.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón:8.8.2021-7.9.2021 38,00
78 27.09.2021 DELTA s.r.o., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Renovácia tonerov: Canon 728 46,40
79 01.10.2021 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 09/2021 192,00
80 01.10.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 36,00
81 01.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX na 10-11 mes. 1680,00
82 04.10.2021 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 09/2021 3,32
83 04.10.2021 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 09/2021 372,00
84 05.10.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:09/2021, Internet:10/2021 49,18
85 06.10.2021 Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za IV.Q.2021 1676,00
86 06.10.2021 Poradca podnikateľa, Pribinova 2 81272 Bratislava Verejná správa SR polročný prístup 132,00
87 06.10.2021 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za III.Q.2021 55,00
88 11.10.2021 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.9.2021-7.10.2021 38,00
89 13.10.2021 Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné Kontrola prenosných hasiacich prístrojov+tlaková skúška nádoby 24,70
90        

 

Objednávky 2021

 
Č. obj. Dátum vyhotovenia Dodávateľ Obsah Suma s DPH v € Podpísal
1 05.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 01-02/2021 1680,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
2 03.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 03/2021 1008,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
3 30.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 04-05/2021 1776,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
3 01.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 06-07/2021 1776,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
5 21.06.2021 PosAm spol s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava USB token pre ŠP 98,40 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
6 15.07.2021 Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 Toner CF230X-2ks, optický válec CF232 85,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka
7 02.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina DOXX-Stravné lístky 0-09/2021 1776,00 PhDr.A.Sakalová, riaditeľka