Verejné obstáravanie

Stravovacie služby - stravné poukážky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh ceny, formulár ponuky.

 

 

Služby správcu počítačov a sieti

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh ceny.