Verejné obstáravanie

Poskytovanie upratovacích služieb

 
Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Výzva na stiahnutie, návrh zmluvy, zmluva príloha.