Zamestnanci

 

          Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.

 

Meno Funkcia
PhDr. Agáta Sakalová Riaditeľka CPPPaP / Psychologička
Mgr. Jaroslava Mervová Psychologička
Mgr. Valentína Lučkaničová Psychologička
PhDr. Svetlana Kozmonová Psychologička
Mgr. Oľga Pastiriková Psychologička
Mgr. Andrea Tovarňaková Psychologička
Mgr. Mária Mihalčíková Špeciálna pedagogička
Mgr. Mariana Čukalovská Sociálna pedagogička
Mgr. Iveta Kovaľová Sociálna pracovníčka
p. Renáta Siváková Hospodársko-ekonomický zamestnanec

Obvody:

Odborný zamestnanec
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
PhDr. Agáta Sakalová:

MŠ Družstevná 16, He

MŠ Chlmec 132

ZŠ Pugačevova 7, Humenné

ZŠ Hrubov

ZŠ Chlmec 51

Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Humenné
Mgr. Jaroslava Mervová:

MŠ Tyršova 1, He

SMŠ Duchnovičova 26, He

MŠ Lackovce 37

MŠ Lesná 909/28, He

MŠ Hažín n/Cir. 156

MŠ Kamienka 143

MŠ Modra n/Cir. 302

MŠ Zubné 30

ZŠ Laborecká 66, Humenné

ZŠ a MŠ Kamenica n/Cir.

ZŠ Modra n/Cir. 250

ZŠ a MŠ Papín 199

ZŠ Zubné 41

ZŠ Hažín n/Cir. 156

Obchodná akadémia, Humenné

SOŠ polytechnická, Humenné

Súkr. pedagog. a sociálna akadémia EBG

PhDr. Svetlana Kozmonová:

MŠ Dargovských hrdinov 18, He

MŠ Třebíčska 13, He

MŠ Kudlovská 47

SMŠ Aura, He

MŠ Osloboditeľov 1, He

MŠ Baškovce 96

SMŠ sv. Terézie z Lisieux, He

MŠ Hrubov 16

MŠ Slovenská Volová 54

MŠ Brestov 61

MŠ Lukačovce 100

ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

ZŠ Kudlovská 11, Humenné

ZŠ a MŠ Ohradzany 162

ZŠ Hrubov 24

ZŠ Lukačovce 94

ZŠ Slovenská Volová 97

Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Mgr. Valentína Lučkaničová:

MŠ Partizánska 22, He

MŠ Mierová 19, He

MŠ Jasenov 239

MŠ Brekov 227

MŠ Nižné Ladičkovce 107

MŠ Závadka 72

MŠ Hudcovce 4

MŠ Kárna 91

MŠ Lieskovec 123

MŠ Veľopolie 6

ZŠ SNP č. 1, Humenné

ZŠ J. Švermu, Humenné

ZŠ a MŠ Topoľovka 1

ZŠ a MŠ Udavské 80

ZŠ Brekov 178

ZŠ a MŠ Ľubiša 144

ZŠ Nižné Ladičkovce 107

Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

SOŠ obchodu a služieb, Humenné

Mgr. Oľga Pastiriková

Mgr. Andrea Tovarňaková

SMŠ ul. 1. mája 14 Proalergo, He

MŠ Štefánikova 49, He

MŠ Hankovce

MŠ Hrabovec n/Lab. 41

MŠ Kochanovce

MŠ Nižná Sitnica 104

MŠ Rokytov pri Humennom 151

MŠ Turcovce 18

MŠ Jankovce 8

ZŠ Hrnčiarska 13, He

ZŠ a MŠ Koškovce 134

ZŠ a MŠ Košarovce 16

ZŠ a MŠ Vyšný Hrušov 63

ZŠ Hrabovec nad Laborcom 41

ZŠ Zbudské Dlhé 44

ZŠ a MŠ Pakostov 102

ZŠ a MŠ Vyšná Sitnica 1

Hotelová akadémia, Humenné

SOŠ technická, Humenné

Všetci MŠ Podskalka 58 ZŠ a MŠ Podskalka 58