Kariérne poradenstvo gymnazistom / stredoškolákom

 Kariérne poradenstvo gymnazistom / stredoškolákom
V mesiacoch október-november realizujeme na humenských gymnáziách program kariérneho poradenstva určený pre všetkých, ktorí sa rozhodujú pre ďalšie štúdium na vysokej škole. Cieľom je poskytnúťprostredníctvom individuálnych výsledkov zo skupinovej diagnostiky realizovanej psychológmi základné
informácie o štruktúre rozumových schopností, o osobnostných črtách a záujmoch a na základe toho

odporučiť ďalšie študijné zameranie študenta. Interpretácia výsledkov bude prebiehať v mesiacoch január-február nasledujúceho kalendárneho roku.