Kariérne poradenstvo deviatakom

 

V mesiacoch máj-jún realizujeme na ZŠ mesta a okresu Humenné program kariérneho poradenstva – diagnostiku rozumových schopností, osobnostných čŕt a záujmov. Na to nadväzujúcu druhú časť odborného poradenstva ohľadom správneho výberu strednej školy pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ realizujeme
v septembri nasledujúceho školského roku (po letných prázdninách).